Kepala Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

Nama Lengkap : Yunus Woraith, SH

NIP : 19671214 199610 1 011

Pangkat dan Golongan Ruang : Pembina TK. I ( IV/b )

Tempat dan Tanggal Lahir : Manokwari, 14 Desember 1967

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam